systemy FM

W swojej ofercie posiadamy również systemy FM. Większość osób z zaburzeniami słuchu, nawet posługując się najlepszymi aparatami słuchowymi, w pewnych sytuacjach odczuwa problemy. Technologia FM stwarza zupełnie nowe możliwości rozumienia mowy dla osób z niedosłuchem znajdujących się w sytuacjach, w których słyszenie jest utrudnione.

Systemy FM mogą współpracować z większością aparatów zausznych.

x