Symptomy niedosłuchu centralnego u dziecka to m.in.:

  • trudności ze zrozumieniem złożonych poleceń,
  • trudności ze zrozumieniem mowy w hałasie lub  w pomieszczeniach o dużym pogłosie,
  • trudności ze zrozumieniem mowy przy równoczesnej wypowiedzi kilku osób,
  • trudności z opanowaniem techniki czytania i pisania,
  • trudności ze skoncentrowaniem uwagi na poleceniach nauczyciela,
  • obniżona pamięć słuchowa, zaburzenia koncentracji uwag,
  • rak tolerancji niektórych dźwięków,
  • częste infekcje ucha środkowego,
  • brak umiejętności muzycznych.

Jeśli zauważasz takie objawy u swojego dziecka, koniecznie udaj się z nim na badanie.

Bardzo istotna jest diagnoza, która pozwoli na odpowiednio wczesne zastosowanie terapii.

Terapia pozwoli uniknąć lub zminimalizować opóźnienia w rozwoju mowy i problemy w nauce. 

Poprzedni wpis Następny wpis

x