Refundacja

Dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia, nabywane u nas aparaty i pomoce słuchowe są częściowo refundowane. Pacjentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pomagamy w zdobyciu dofinansowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

W swojej ofercie posiadamy pełną gamę nowoczesnych aparatów słuchowych, mogących zaspokoić indywidualne potrzeby i preferencje każdej osoby z ubytkiem słuchu. Umożliwia to naszym specjalistom wybór najlepszego rozwiązania, które perfekcyjnie odpowiada stopniowi ubytku słuchu, doświadczeniu w noszeniu aparatów, trybowi życia i możliwościom finansowym pacjenta.

Oprócz tego nasza firma oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz sprzedaż ratalną.

x